POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije kako biste razumjeli naše politike i praksu koje se odnose na Vaše informacije i načine na koje ćemo ih koristiti. Ukoliko niste suglasni s našim politikama i praksama, odlučili ste kako nećete koristite našu stranicu. Pristupanjem ili korištenjem ove internet stranice, suglasni ste s ovom Politikom privatnosti. Navedena politika se povremeno može mijenjati. Ukoliko nastavite koristiti stranicu nakon unesenih promjena smatra se da ste prihvatili promjene, pa Vas molimo da povremeno provjerite je li politika ažurirana.

Informacije koje prikupljamo o Vama i način na koji ih prikupljamo

Prikupljamo nekoliko vrsta informacija od korisnika naše stranice, uključujući i podatke:

Podaci potrebni za osobnu identifikaciju, kao što su ime, poštanska adresa, e-mail adresa ili telefonski broj („Osobni podaci”);
koji se odnose na Vas, ali Vas ne identificiraju kao pojedinca; i/ili
o Vašoj povezanosti na internet, opremi koju koristite da pristupite našoj stranici i detaljima o upotrebi.

Direktno od Vas kada ih Vi dostavite;

Automatski dok koristite stranicu. Informacije koje se automatski pribavljaju mogu uključivati detalje o upotrebi, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, internet svjetionika i druge tehnologije za praćenje;
Od trećih osoba, kao na primjer, naših poslovnih partnera.

Informacije koje nam Vi dostavljate. Informacije koje mi prikupljamo na našoj stranici ili putem stranice mogu uključivati:

Informacije koje navedete popunjavanjem upitnika na stranici.
Evidenciju i kopije prepiske (uključujući e-mail adrese), ako nas kontaktirate;
Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja;
Vaše pretrage na stranici.

Detalji korištenja, IP adrese, kolačići i druge tehnologije. Dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, mi možemo automatski prikupljati određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

Detalje o Vašim posjetama našoj stranici, uključujući i podatke o prometu, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na stranici;
Informacije o računalu i pristupu internetu, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sustav i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Ove informacije nam pomažu da poboljšamo našu stranicu i pružimo bolju i osobniju uslugu jer nam omogućavaju da:

Procjenimo broj naših posjetitelja i njihove obrasce korištenja stranice;
Sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da stranicu prilagodimo Vašem zanimanju;
Ubrzamo Vašu pretragu;
Prepoznamo Vas kada ponovo posjetite stranicu.

Uz navedeno, koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve osobne podatke:

Da bismo Vam predstavili našu stranicu i njegov sadržaj;
Da bismo Vam osigurali informacije ili usluge koje tražite od nas;
Da bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su informacije osigurane;
Da bismo Vam dostavili obavijesti, uključujući i datum isteka, fakturiranje i obnavljanje;
Da bismo izvršili svoje obaveze i primijenili prava koja proizlaze iz bilo kog ugovora koji ste sklopili s nama, uključujući i ugovore za fakturiranje i naplatu;
Da Vas obavijestimo o promjenama na našoj stranici, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
Da Vam omogućimo da koristite interaktivne funkcije na našoj stranici;
Na bilo koji drugi način koji možemo da opišemo kada nam dostavite informacije;
U bilo koju drugu svrhu, uz Vašu suglasnost.
Također možemo koristiti Vaše podatke da Vas kontaktiramo u vezi s projektima i uslugama koji nudimo mi ili treće strane, a koji Vas mogu zanimati. Ako ne želite da koristimo Vaše podatke na navedeni način, molimo da nas kontaktirate na office.croatia@workglobalagency.com

Otkrivanje Vaših informacija

Mi možemo otkriti prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identificiraju pojedinca, bez ograničenja.

Možemo otkriti osobne podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

Izvođačima, pružateljima usluga i trećim osobama koje angažiramo da podrže naše poslovanje;
Kupcu ili drugom posjetitelju u slučaju spajanja, promjene vlasništva, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili neke druge prodaje ili prijenosa dijela ili cijele imovine Kompanije, bilo radi nastavka poslovanja ili u okviru stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojoj osobne informacije koje posjeduje Kompanija o korisnicima naše stranice predstavljaju dio sredstava koja se prenose;
Da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
U bilo koju drugu svrhu koju mi objavimo kada nam dostavite informacije;
Uz Vašu suglasnost.

Uz navedeno, možemo otkriti Vaše osobne informacije:

U skladu s bilo kojim sudskim nalogom, zakonom ili pravnim procesom, kao i da bismo odgovorili na bilo kakav vladin ili regulatorni zahtjev;
Da bismo proveli ili primijenili naše uvjete korištenja ili uvjete prodaje i druge ugovore, kao i u svrhe fakturiranja i naplate;
Ako vjerujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primjereno za zaštitu prava, imovine, ili sigurnosti Kompanije, naših klijenata ili drugih osoba. Ovo uključuje razmjenu informacija s drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Izbor načina na koji koristimo i otkrivamo Vaše informacije

Mi nastojimo omogućiit izbor u vezi s osobnim podacima koje nam dostavite. Napravili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama:

Tehnologije praćenja i oglašavanje. Možete podesiti pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki dijelovi ove stranice mogu biti nedostupni ili neće pravilno funkcionirati.
Otkrivanje Vaših informacija u cilju oglašavanja trećih osoba. Ako ne želite da podijelimo Vaše osobne podatke s nepovezanim trećim osobama ili posrednicima u promotivne svrhe, možete se odjaviti tako što ćete nam poslati e-mail na office@workglobalagency,com u kojem ćete navesti svoj zahtjev.

Promotivne ponude kompanije. Ako ne želite da Vašu e-mail adresu ili kontakt informacije Kompanija koristi da bi promovirala vlastite projekte ili usluge ili projekte i usluge trećih osoba, možete se odjaviti tako što ćete nam poslati e-mail na office.croatia@workglobalagency.com u kojem ćete navesti svoj zahtjev.

Pristup i ispravljanje Vaših informacija

Možete da pregledate i izmjenite svoje osobne podatke tako što ćete se prijaviti na e-servis nastranici. Također možete zatražiti ažuriranje svojih osobnih podataka koje mi posjedujemo tako što ćete nas kontaktirati na office.croatia@workglobalagency.com

Sigurnost podataka

Primjenjujemo mjere koje su potrebne da se zaštite Vaši osobni podaci od slučajnog gubitka i neovlaštenog pristupa, korištenja, promjene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim sigurnim serverima sa zaštitnim zidovima (eng. firewall).

Sigurnost Vaših podataka također ovisi o Vama. Ukoliko ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim dijelovima naše stranice, Vi trebate čuvati tu lozinku u tajnosti. Molimo Vas da nikome ne otkrivate svoju lozinku.

Prijenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše osobne podatke, ne možemo jamčiti potpunu sigurnost Vaših osobnih podataka koji su dostavljeni na našu stranicu Svaki prijenos osobnih podataka je na vlastiti rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mjere sigurnosti koje su navedene na stranici.

Izmjene naše Politike privatnosti

Naša politika nalaže da postavimo sve promjene koje unosimo u našu Politiku privatnosti na ovoj stranici. Vaša je obaveza da povremeno posjetite naš stranicu i provjerite jesu li unesene određene promjene u ovu Politiku privatnosti.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi s ovom Politikom privatnosti i našom praksom privatnosti, kontaktirajte nas na office.croatia@workglobalagency.com