POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije kako biste razumeli naše politike i praksu koje se odnose na Vaše informacije i načine na koje ćemo ih koristiti. Ukoliko niste saglasni sa našim politikama i praksama, odlučili ste da ne koristite naš sajt. Pristupanjem ili korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa ovom Politikom privatnosti. Navedena politika se povremeno može menjati. Ukoliko nastavite da koristite ovaj sajt nakon unetih promena smatra se da prihvatate promene, pa Vas molimo da povremeno proverite da li je politika ažurirana. 

Informacije koje prikupljamo o Vama i način na koji ih prikupljamo 

Mi prikupljamo nekoliko vrsta informacija od korisnika našeg sajta, uključujući i podatke:

Podaci potrebni za ličnu identifikaciju, kao što su ime, poštanska adresa, e-mail adresa ili telefonski broj („Lični podaci“);
koji se odnose na Vas, ali Vas ne identifikuju kao pojedinca; i/ili
o Vašoj povezanosti na internet, opremi koju koristite da pristupite našem sajtu i detaljima o upotrebi.

Direktno od Vas kada ih Vi dostavite;

Automatski dok koristite sajt. Informacije koje se automatski pribavljaju mogu da uključe detalje o upotrebi, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, veb svetionika i druge tehnologije za praćenje;
Od trećih lica, kao na primer, naših poslovnih partnera.

Informacije koje nam Vi dostavljate. Informacije koje mi prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da uključuju:

Informacije koje navedete popunjavanjem formulara na sajtu.
Evidenciju i kopije prepiske (uključujući i-mejl adrese), ako nas kontaktirate;
Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja;
Vaše pretrage na sajtu.

Detalji korišćenja, IP adrese, kolačići i druge tehnologije. Dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, mi možemo automatski prikupljati određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Ove informacije nam pomažu da poboljšamo naš sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da:

Procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta;
Sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju;
Ubrzamo Vašu pretragu;
Prepoznamo Vas kada ponovo posetite sajt.

Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:

Da bismo Vam predstavili naš sajt i njegov sadržaj;
Da bismo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
Da bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su informacije obezbeđene;
Da bismo Vam dostavili obaveštenja, uključujući i datum isteka, fakturisanje i obnavljanje;
Da bismo izvršili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo kog ugovora koji ste sklopili sa nama, uključujući i ugovore za fakturisanje i naplatu;
Da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
Da Vam omogućimo da koristite interaktivne funkcije na našem sajtu;
Na bilo koji drugi način koji možemo da opišemo kada nam dostavite informacije;
U bilo koju drugu svrhu, uz Vašu saglasnost.
Takođe možemo koristiti Vaše podatke da Vas kontaktiramo u vezi sa projektima i uslugama koji nudimo mi ili treća lica, a koji Vas mogu interesovati. Ako ne želite da koristimo Vaše podatke na navedeni način, molimo da nas kontaktirate na office@workglobalagency.com

Otkrivanje Vaših informacija

Mi možemo otkriti prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja.

Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

Izvođačima, pružaocima usluga i trećim licima koje angažujemo da podrže naše poslovanje;
Kupcu ili drugom sledbeniku u slučaju spajanja, promene vlasništva, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili neke druge prodaje ili prenosa dela ili cele imovine Kompanije, bilo radi nastavka poslovanja ili u okviru stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojoj lične informacije koje poseduje Kompanija o korisnicima našeg sajta predstavljaju deo sredstava koja se prenose;
Da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
U bilo koju drugu svrhu koju mi objavimo kad nam dostavite informacije;
Uz Vašu saglasnost.
Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:

U skladu sa bilo kojim sudskim nalogom, zakonom ili pravnim procesom, kao i da bismo odgovorili na bilo kakav vladin ili regulatorni zahtev;
Da bismo sproveli ili primenili naše uslove korišćenja ili uslove prodaje i druge ugovore, kao i u svrhe fakturisanja i naplate;
Ako verujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primereno za zaštitu prava, imovine, ili bezbednosti Kompanije, naših klijenata ili drugih lica. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.
Izbor načina na koji koristimo i otkrivamo Vaše informacije

Mi nastojimo da Vam omogućimo izbor u vezi sa ličnim podacima koje nam dostavite. Napravili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama:

Tehnologije praćenja i oglašavanje.Možete podesiti pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu biti nedostupni ili neće pravilno funkcionisati.
Otkrivanje Vaših informacija u cilju oglašavanja trećeg lica. Ako ne želite da podelimo Vaše lične podatke sa nepovezanim trećim licima ili posrednicima u promotivne svrhe, možete da se odjavite tako što ćete nam poslati e-mail na office@workglobalagency,com u kojem ćete navesti svoj zahtev.

Promotivne ponude kompanije. . Ako ne želite da Vašu e-mail adresu ili kontakt informacije Kompanija koristi da bi promovisala sopstvene projekte ili usluge ili projekte i usluge trećih lica, možete da se odjavite tako što ćete nam poslati e-mail na office@workglobalagency.com u kojem ćete navesti svoj zahtev.

Pristup i ispravljanje Vaših informacija

Možete da pregledate i izmenite svoje lične podatke tako što ćete se prijaviti na e-servis na sajtu. Takođe možete zatražiti da ažurirate svoje lične podatke koje mi posedujemo tako što ćete nas kontaktirati na info (at) office@workglobalagency.com

Sigurnost podataka

Primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima (eng. firewall).

Sigurnost i bezbednost Vaših podataka takođe zavisi od Vas. Ukoliko ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim delovima našeg sajta, Vi treba da čuvate ovu lozinku u tajnosti.Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.

Prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Izmene naše Politike privatnosti

Naša politika nalaže da postavimo sve promene koje unosimo u našu Politiku privatnosti na ovoj stranici. Vaša je obaveza da povremeno posetite naš sajt i proverite da li su unete promene u ovu Politiku privatnosti.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi sa ovom Politikom privatnosti i našom praksom privatnosti, kontaktirajte nas na office@workglobalagency.com